Mihai Eminescu și steaua

Poate vă veți întreba, așa cum am făcut-o și eu, când am citit prima data “La Steaua”: ce legătură are Mihai Eminescu cu știința?

Citind puțin despre Eminescu am aflat că poetul a urmat cursurile Universității Vieneze timp de 3 ani, între 1869 și 1872. La acel timp el nu avea bacalaureatul, de aceea putea doar să asiste la cursuri dar nu putea să dea examene. În aceeați situație s-a regăsit 30 de ani mai târziu și celebrul Albert Einstein. Cursurile pe care le-a urmat Eminescu au fost foarte diverse: știintă, filosofie, literatură…
Fiind înzestrat cu o deosebită intuiție, aceste studii i-au permis Poetului să reflecteze, poate toată viața sa, asupra unor noțiuni fundamentale în știintă: Timp, Spațiu, Materie, Univers.
Poezia “La Steaua” a fost scrisă de Eminescu în decembrie 1886 și acum, la 169 de ani de la nașterea poetului, continuă să ne uimească.
Eminescu spunea”

“La steaua care-a răsărit
E-o cale-atât de lungă,
Că mii de ani i-au trebuit
Luminii să ne-ajungă.

” Lumina care a ajuns în câteva mii de ani la noi este unul dintre conceptele comune ale astronomiei de acum.
Termenul de an-lumină denumește distanța pe care o parcurge lumina într-un an, cu viteza din spațiu, de 300.000 de kilometri pe secundă. Deci, dacă ar fi să calculăm această distanță, am obține:
d = 3.105 km/s∙365∙24∙3600s = 9460800000000 km o valoare enormă pe care greu am putea să o rostim.
Apoi poetul ne spune că:

“Icoana stelei ce-a murit
Încet pe cer se suie;
Era pe când nu s-a zărit,
Azi o vedem, si nu e.”

Am putea spune că, cu cât privim mai departe în cosmos, cu atât privim, de fapt, înapoi în timp. Cele mai puternice telescoape contruite au “văzut” în locuri unde nimeni nu a tras vreo privire: la 13 miliarde de ani-lumină distanță. Ceea ce telescoapele noastre “văd” acum nu mai există, ele “văd” doar ce era în urmă cu miliarde de ani. Astfel, chiar dacă Einstein nu a știut, Mihai Eminescu l-a depășit cu 20 de ani.

Bibliografie:
– Mihai Eminescu, http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu
– Eminescu, Mihai – Poesii, Editura Academiei Republicii Socialiste Rom~nia, 1989
– Osiceanu, Petre – Eminescu și conceptele fundamentale ale fizicii moderne, studiu, București, 2010
Prof. Ivan Daniela

Lasă un răspuns